Τι περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης; 

Το τί δράσεις κάθε φορά θα γίνουν, σε τί έκταση και με τί συχνότητα δεν είναι κάτι στάνταρ που  μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει πανάκεια, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • το αντικείμενο
 • τον διαθέσιμο προϋπολογισμό
 • τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής κ.α

Βασικές ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Δημιουργία, παροχή και διανομή ενημερωτικού υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού
 • Ενημέρωση και παράδοση σχετικού πληροφοριακού υλικού πόρτα – πόρτα
 • Προσωπική συζήτηση – ενημέρωση σε κάθε πολίτη, από κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, ώστε να γίνει κοινωνός των ιδεών και να του λυθούν όλες οι πιθανές απορίες
 • Έρευνα Ικανοποίησης Δημοτών από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το έργο γενικότερα της Δημοτικής Αρχής αναγνωρισμένη από την ESOMAR.
 • Υποστήριξη – Λειτουργία σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Τwitter, Instagram κτλ)
 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων
 • Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter)
 • Γραμμή Υποστήριξης Δημότη, όπου θα απαντάται κάθε ερώτημα και θα δίνονται απαντήσεις σε τυχόν απορίες των δημοτών από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό
 • Διοργάνωση δρώμενων στην πόλη με θεματικό χαρακτήρα