Γιατί να ξοδέψω χρήματα για ευαισθητοποίηση;

Για την επιτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας και πρωτοβουλίας στο χώρο της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί προαπαιτούμενο η κοινωνική συναίνεση και η συμμετοχή.

Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκτεταμένων και επαναλαμβανόμενων εκστρατειών ενημέρωσης των πολιτών και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας είναι απαραίτητη.