Αποκομιδή πόρτα-πόρτα

Αποτελεί μια υπηρεσία που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες του εξωτερικού είναι κανόνας. Για την Ελλάδα είναι κάτι καινοτόμο. Περιλαμβάνει αποκομιδή ανά κτίριο (ακόμα και με περισσότερους του ενός κάδους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα). 

Αποτέλεσμα:

  • καλύτερη διαλογή στην πηγή
  • ποιοτικότερη και περισσότερη ανακύκλωση
  • σημαντική μείωση του υπολείμματος που οδηγείται προς ταφή σε ΧΥΤΥ
  • εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο
  • οικονομικό όφελος για τους δημότες
  • μειωμένα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη  

Σύντομη Περιγραφή Υπηρεσίας:

Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από κάθε κατάστημα και οικία που έχει κάδους ξεχωριστά. Στα πλαίσια του προγράμματος οι συμμετέχοντες δεν αφήνουν πλέον απορρίμματα στους μεγάλους κάδους αλλά ο καθένας έχει τους ατομικούς κάδους (μέχρι 4 για τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά και με διάφορα χρώματα) που τους παρέχονται δωρεάν από τον Δήμο.

Οι κάδοι τοποθετούνται σε ειδική καλλωπιστική μεταλλική κατασκευή, η οποία κλειδώνει. Όλοι οι κάδοι έχουν νούμερα και ξέρουμε σε ποιον ανήκουν.

Η αποκομιδή των οργανικών αποβλήτων προτείνεται να πραγματοποιείται 5 φορές την εβδομάδα, των υπολοίπων (γυαλιών, πλαστικών, χαρτών, αλουμινίων) μια φορά.

Για τα «Ογκώδη Αντικείμενα η αποκομιδή γίνεται πάλι πόρτα -πόρτα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Εάν επιλεγεί από το Δήμο σε συγκεκριμένες περιοχές ιδιαίτερης σημασίες μπορεί να καταργηθεί εντελώς η χρήση κάδων, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη γεωμορφολογία της περιοχής.