ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ κτλ) στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η ελεγχόμενη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση τους.

Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διεθνώς τεχνικές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δουλειά μας είναι να κάνουμε τη διαχείριση των αποβλήτων «απλή υπόθεση» για κάθε πόλη

  • σεβόμενοι την αισθητική
  • προστατεύοντας με κάθε τρόπο τη δημόσια υγεία
  • με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό
  • αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης

Αντικείμενο της εταιρείας

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η προμήθεια – εγκατάσταση – διαχείριση πράσινων σημείων και η αποκομιδή  καφέ κάδου (οργανικών) και ανακυκλώσιμων γενικότερα μέσω του συστήματος πόρτα -πόρτα.

Η Citipost είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται με αποκομιδή πόρτα – πόρτα, παρέχοντας μια νέα καινοτόμα για την Ελλάδα υπηρεσία, που στο εξωτερικό αποτελεί όμως κοινό τόπο.

Επιπλέον η εταιρεία παρέχει συμπληρωματικές υπηρεσίες, προκειμένου με αξιοπιστία, αρτιότητα και αποτελεσματικότητα να ικανοποιεί συνολικά τις ανάγκες των πελατών της. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει τα αντίστοιχα τμήματα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει και υποστηρίζει τους πελάτες της:

Σίγουροι για την ποιότητα των υπηρεσιών μας συνδέουμε την αμοιβή μας με το αποτέλεσμα των υπηρεσιών μας (success fee).