Ανθρώπινο δυναμικό

Βασικός πυλώνας της  δύναμής μας  είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Πιστεύουμε,  ότι η ανάπτυξη μας επιτυγχάνεται μέσω της προσέλκυσης νέων ταλαντούχων ανθρώπων και παράλληλα μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σε ζητήματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Citipost στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό.

Στο δυναμικό μας περιλαμβάνονται εξειδικευμένοι και έμπειροι στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες στη χαρτογράφηση, στην επεξεργασία και απεικόνιση στοιχείων σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, οικονομολόγοι, νομικοί κ.α.

Οι έμπειροι επόπτες και εργοδηγοί μας αναλαμβάνουν την υλοποίηση κάθε έργου αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του και επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε και χρηματοδοτούμε τη συμμετοχή του προσωπικού μας σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και μέσω της εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες.

Δουλεύουμε όλοι με ομαδικό πνεύμα και προσηλωμένοι στο αποτέλεσμα.